Beijing

Cheng Wei
Beijing Representative

No. 21 Baiziwan Road
Chaoyang District
Beijing,100022
CHINA

tel +86 10 6803 9966
fax +86 10 6805 9809
mob +86 1390 111 8317

wei.cheng@architectsajc.com